The Watch Site banner
1 - 6 of 6 Posts

·
Registered
Joined
·
4 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Tôi có mua máy Citizen quartz Crystron 4-850556Y. Tôi không thể tìm thấy thông tin trên google. Xin mọi người giúp đỡ cho ít thông tin. Cảm ơn
477473
477474
 

·
Ultimate Collector
Joined
·
3,328 Posts
According to Google translator Vietnamese to English:

I bought a Citizen quartz Crystron 4-850556Y. I can't find information on google. Please help with some information. Thanks
 

·
Special Member
Joined
·
7,632 Posts
google cung cấp dịch vụ dịch thuật vui lòng sử dụng chúng trước khi đặt câu hỏi.
đó là một chiếc đồng hồ đẹp. chúc may mắn trong việc tìm kiếm thông tin của bạn.
 

·
Registered
Joined
·
4 Posts
Discussion Starter · #6 ·
[QUOTE = "Jim W, bài đăng: 2992943, thành viên: 51362"]
Theo Google dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh:

Tôi đã mua một chiếc Citizen quartz Crystron 4-850556Y. Tôi không thể tìm thấy thông tin trên google. Vui lòng giúp đỡ với một số thông tin. Cảm ơn
[/TRÍCH DẪN]
Tôi đã mua một chiếc Citizen quartz Crystron 4-850556Y. Tôi không thể tìm thấy thông tin trên google. Vui lòng giúp đỡ với một số thông tin. Cảm ơn
[QUOTE = "Grammarofdesign, bài đăng: 2993031, thành viên: 15478"]
google cung cấp thuật toán dịch vụ vui lòng sử dụng chúng trước khi đặt câu hỏi.
That is an clock clock. chúc may mắn trong việc tìm kiếm thông tin của bạn.
[/TRÍCH DẪN]
Oh. Cảm ơn bạn,,,tôi đã tìm và không thấy dữ liệu.
 
1 - 6 of 6 Posts
Top